=================================================

Ordinær generalforsamling nr. 22 i rækken holdes i klubbens lokaler i Ahlmannsparken i Graasten den 22. januar 2024,Kl. 19:00. Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Velkomst.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens/Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kassererens fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

5. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for foreningens virksomhed i det kommende år, samt budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisorer.

9. Indkomne forslag.

10 Eventuelt.

=======================================================================

Alf har holdt klubmesterskab d. 13-05-23. Se resultatet her:

Billeder-og-placering

Turneringsafslutning seniorkegling 2023

Denne sæson har været fremragende for kegleklubben “alf” Gråsten.

Klubben har deltaget med fire hold i turneringen. “Alf 3” har vundet serie 2, og spiller i serie 1 næste sæson. “GBF” vandt serie 4 og spiller i serie 3 næste sæson. “Dream Team” vandt serie 5 og spiller i serie 4 næste sæson. “Alf1” opnåede en 6. plads i serie 4.

Alf 3: Guldmedaljer og pokal for førsteplads i serie 2. Rykker op og spiller i serie 1 næste sæson
GBF: Guldmedaljer og pokal for førsteplads i serie 4. Rykker op og spiller i serie 3 næste sæson
Dream Team: Guldmedaljer og pokal for førsteplads i serie 5. Rykker op og spiller i serie 4 næste sæson
Gråsten bordet blev bemærket og fik bemærkninger. Ikke så underligt med tre pokaler ved et bord! Det bliver svært at overgå!

Her er resultaterne for klubmesterskaberne 2022

2022-klubmesterskaber-placeringer