Bestyrelsens beretning 2022:

Corona relaterede emner

Igen i år har covid 19 sat sit præg på vore aktiviteter. Mange af vore medlemmer har i større eller mindre omfang holdt pause fra at spille.

Der blev åbnet for indendørsidræt fra 21 april, så da begyndte mange atter at spille.

Sidst på året blev der atter indført restriktioner som fik mange til igen at holde pause.

Turneringerne i ældrekegle regi blev stoppet, efter at der var spillet 2 runder.

Stillingen som den var på det tidspunkt blev dermed også slutresultatet for denne sæson!

Klubben har modtaget økonomisk tilskud fra DGI som delvis kompensation for de manglende indtægter fra baneudlejning.

12.03 – 08.06.2020    27.660

08.06 – 31.12.2020    11.500

01.01 – 31.03.2021    73.780

I alt                      112.940

Nyanskaffelser:

Vores opholdslokaler har fået en tiltrængt renovering i form af ny gulvbelægning samt maling af vægge.

Til formålet har vi modtaget støtte til materialer fra DGI’s støttepulje på i alt 29.968.

Selve rengørings og malearbejdet blev udført af frivillige klubmedlemmer. En stor tak til dem for indsatsen

Den sidste del af taget på klubben er blevet repareret. Pris 78.000. Så indenfor overskuelig fremtid

forventer vi ikke væsentlige reparationer!

I løbet af året har klubben haft eller deltaget i følgende aktiviteter:

Der er afholdt ”rengøringsfest” 04 februar. Begrebet betyder at vi årligt holder en fest med lidt spisning og keglespil for de medlemmer som varetager rengøringen af klublokalerne.

Hvis flere medlemmer kan finde tid til at medvirke, vil det være meget velkommen at kunne fordele pgaverne på lidt flere hænder!

Vi har været vært ved repræsentantskabsmøde i Jysk Ældrekegle Union 27-05 2021

Desuden har vi 29. august deltaget i åbent hal arrangement, hvor alle foreninger med aktiviteter i Ahlmannsparken, inviterede indenfor.

Formålet var naturligvis at gøre opmærksom på de muligheder, der findes af forskellige aktiviteter.

Kegleklubben oplevede stor interesse og havde mange besøgende. Vi fik også nogle nye medlemmer som resultat.

Turneringer i Ældrekegle-regi:

Som nævnt ovenfor har turneringerne været lukkede i perioder. Men i det omfang hvor der har været spille,t har klubbens hold været med som anført:

Dream Team hold Corona pause

GFB 112 i 4 division opnåede en 5. plads ud af 10 hold

ALF 1 i 3. division opnåede en 6. plads ud af 10 hold

ALF 3 i 2. division opnåede en 10. plads ud af 11 hold

Hvert år afholdes der en turnerings afslutning. I år er det vores klub som er vært for denne

begivenhed, som finder sted d. 03 maj i BHJ – salen.

Frivillige:

Bestyrelsen retter en stor tak til de frivillige som atter i løbet af året har ydet en meget værdifuld

indsats for klubben. Resultatet er, at de praktiske ting fungerer, at der er rent og ryddeligt i klubben.

Bestyrelsens beretning godkendt