Bestyrelsens beretning 2023

Corona relaterede emner

Alle restriktioner er nu historie. Forhåbentlig forbliver det sådan

Nyanskaffelser:

Turneringsspillerne har fået ny trøjer med klubnavn på både bryst og rygside.

De er betalt via donation fra Fabrikant Mads Clausens Fond!

Klubben undersøger muligheden for at anskaffe nye kugler og kegler så vi fortsat kan have gode og

velfungerende baner.

I løbet af året har klubben haft eller deltaget i følgende aktiviteter:

Klubben har været vært ved Ældre – Kegling Turneringens afslutningsfest 03 maj.

135 keglere fra det sydlige Jylland var mødt op for at fejre begivenheden med overrækning af

medaljer!

Aktiv sommerferie Sønderborg. Klubben har holdt åbent for interesserede i uge 26 og 27 (mandag-

onsdag-fredag kl. 14 – 16 )

I Dansk Kegleforbunds regi har vi holdt åbent hus 17.9. kl. 10 – 14.

Sammen med gråstens andre foreninger har vi haft åbent hus 02.10 kl. 10 – 12.

Vi har holdt internt klubmesterskab d. 11-09. Der var præmier til de tre bedste damer og herrer.

                      Damer                            Herrer

1           Gitte Lehrmann                 Erling Petersen

 2           Anni Lauritzen                 Villi Christiansen

3            Ulla Jensen                       Per Grauballe

De samlede resultater findes på vores hjemmeside.

Turneringer i Ældrekegle-regi:

Vor klub deltager med fire hold. Stillingen efter 3 af 6 runder er:

ALF 3 i serie 2. 1. plads af 10 hold

GFB 112 i serie 4 1. plads af 10 hold

ALF 1 i serie 4. 6. plads af 10 hold

Dream Team i serie 5 1. plads af 12 hold

Frivillige:

Bestyrelsen retter en stor tak til de frivillige som atter i løbet af året har ydet en meget værdifuld

indsats for klubben. Resultatet er at de praktiske ting fungerer, at her er rent og ordentligt i klubben.

Bestyrelsens beretning godkendt